Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

1. Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 58,30 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 96/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, ”przechodnia”  kuchnia,   trzy pokoje, w tym jeden przechodni . Brak łazienki. WC wspólne na korytarzu. Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze : 3 piwnice o powierzchni użytkowej 9,20m2 11,20m2 5,50 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 1,00m2 położona na parterze.

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym na działce Nr 47/17  o pow. 0,2886 ha zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 41.228,00zł.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r.  teren na którym zlokalizowana  jest nieruchomość nr 47/17 oznaczony jest symbolem 2 MWII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

2. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow.35,60 m2 w budynku  położonym w Baborowie , przy ul. Rynek 1/8. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni. Brak łazienki. Wc wchodzące w skład lokalu na korytarzu. Lokal nie posiada balkony ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia  gospodarcze : piwnica o powierzchni użytkowej 6,60 m2  oraz strych o powierzchni użytkowej 13,70 m2 .

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym  na działce 1437/3  pow. 0.0578 ha zapisanej
w KW OP1G/00023891/6

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania  nieruchomości do sprzedaży wynosi 28.396,00 zł.

Obszar obejmujący działkę nr 1437/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi  teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych  i komercyjnych.

 

3. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow. 66,60 m2  w budynku położonym w Baborowie , przy ul. Rynek ½.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia. Dwa pokoje, w tym jeden przechodni . Brak łazienki. Wc wspólne na korytarzu . Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą  pomieszczenia  gospodarcze :piwnica o powierzchni  użytkowej 9,20m2 oraz strych 
o powierzchni użytkowej 18,50 m2  .

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym  na działce 1437/3  pow. 0.0578 ha zapisanej
w KW OP1G/00023891/6Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania  nieruchomości do sprzedaży wynosi 54.969,00 zł. Obszar obejmujący działkę nr 1437/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi  teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych  i komercyjnych.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Z dniem 18 czerwca 2014r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 28 maja 2014r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska