Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014

BURMISTRZ GMINY BABORÓW 

ogłasza nabór wniosków

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 znajdujących się na terenie Gminy Baborów 

Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56, poz.721) oraz Zarządzeniem Nr OW 268/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 maja 2014 r.

ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2014 na przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytków.

Termin składania wniosków upływa w dniu 19 maja 2014 roku.

Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

PDFzarządzenie OW-268-14.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2014
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  09-05-2014 13:31
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1515
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl