Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY BABORÓW

 

Po rozpatrzeniu oferty z dnia 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18.04.2014 r.) Polskiego Związku Niewidomych - Zarząd Koła w Głubczycach w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomyych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów" w okresie od 15.05.2014 do 31.12.2014 r. przyznaję dotację w wysokości 1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) z przeznaczeniem na wspieranie wykonania zadania.

Baborów, dnia 07.05.2014 r.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska