Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

wykonanie budżetu

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2014

 2014-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2014

 2014-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2014

 2014-04-18

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2014

 2014-04-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2014
2014-07-17 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
II kwartał 2013
2014-07-17 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2014

2014-07-17 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
II kwartał 2014

2014-07-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
 
Rb-27s
III kwartał 2014

 
2014-10-21 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
III kwartał 2014
2014-10-21 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2014

2014-10-21 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
III kwartał 2014

2014-10-21 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz
Rb-27s
IV kwartał 2014
2015-02-18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz
Rb-28s
IV kwartał 2014
2015-02-18 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-NDS
IV kwartał 2014

2015-02-18 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Pobierz

Rb-N
IV kwartał 2014

2015-02-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za II kwartał 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Pobierz

Informacja za III kwartał 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

Informacja za IV kwartał 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznyc

Pobierz

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za 2014 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-288/14

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykanania bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Pobierz

OW-29/15

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykanania bużetu gminy Baborów za 2014 rok

Pobierz

 

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania budżetu Gminy Baborów 2014r. Pobierz
 W sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów za I półrocze 2014 r. Pobierz
   


 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-05-2014
  przez: Irena Jazłowiecka
 • opublikowano:
  03-05-2014 10:56
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  06-05-2015 10:07
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 2418
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl