Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54

Baborów, dnia 22 kwietnia 2014 roku

ZMK.7150.1.2014

 

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

negocjacje stawki czynszowej za 1 m2

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wyjściowa
w zł (netto)

 za 1 m2

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 52

27,92

2,50

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 54

68,08

2,50

handlowo – usługowa

 

 

Osoby zainteresowane najmem lokali powinny złożyć swoją ofertę w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „ZMK negocjacje stawki czynszowej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub przesyłając pocztą na adres Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2A; 48-120 Baborów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2014 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim
w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

Zwycięzcą negocjacji stawki czynszowej będzie osoba, która zadeklaruje najwyższą stawkę czynszu, co najmniej równą stawce wyjściowej.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Osoby zainteresowane negocjacjami powinny w dniach od 23.04.2014 roku do 21.05.2014 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2014
  przez: Tomasz Andrzejak
 • opublikowano:
  22-04-2014 16:17
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  22-04-2014 16:18
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1395
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl