Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54

Baborów, dnia 22 kwietnia 2014 roku

ZMK.7150.1.2014

 

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

negocjacje stawki czynszowej za 1 m2

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wyjściowa
w zł (netto)

 za 1 m2

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 52

27,92

2,50

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 54

68,08

2,50

handlowo – usługowa

 

 

Osoby zainteresowane najmem lokali powinny złożyć swoją ofertę w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „ZMK negocjacje stawki czynszowej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub przesyłając pocztą na adres Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2A; 48-120 Baborów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2014 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim
w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

Zwycięzcą negocjacji stawki czynszowej będzie osoba, która zadeklaruje najwyższą stawkę czynszu, co najmniej równą stawce wyjściowej.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Osoby zainteresowane negocjacjami powinny w dniach od 23.04.2014 roku do 21.05.2014 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935