Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 64,70 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 34/4.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przedpokój, kuchnia, trzy pokoje, w tym jeden przechodni, łazienka z wc.Lokal nie posiada balkonu ani loggii. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o pow. 18,00 m2 .
Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 1251/1  o pow. 0,0526 ha zapisanej w KW OP1G/00032481/5.

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 60.650,00zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. nieruchomość  nr 1251/1 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z uzupełniającą funkcją usługową.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Z dniem  8 maja 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                       Burmistrz Gminy

                                                                  mgr Elżbieta Kielska