Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 64,70 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 34/4.Na układ funkcjonalny lokalu składają się: przedpokój, kuchnia, trzy pokoje, w tym jeden przechodni, łazienka z wc.Lokal nie posiada balkonu ani loggii. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o pow. 18,00 m2 .
Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 1251/1  o pow. 0,0526 ha zapisanej w KW OP1G/00032481/5.

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 60.650,00zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. nieruchomość  nr 1251/1 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z uzupełniającą funkcją usługową.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Z dniem  8 maja 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                       Burmistrz Gminy

                                                                  mgr Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  28-03-2014
  przez: Paulina Medyńska
 • opublikowano:
  28-03-2014 08:37
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1300
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl