Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANEJ PODMIOTOM

NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmienionej Uchwałą Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz.344 oraz poz.347) przeprowadzono w II półroczu 2013 r. otwarty nabór ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2013 r. wyniosła:

- dla popularyzacji piłki siatkowej     – do    8 000,00 zł,

- dla popularyzacji piłki nożnej         – do  28 500,00 zł,

                  Razem                        – do 36 500,00 zł.

Burmistrz Gminy Baborów w dniu 1 lipca 2013 r. ogłosił otwarty nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie i rozwój sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2013 r. Do dnia 15 lipca 2013 r. wpłynęła 1 oferta na popularyzację piłki siatkowej, a do 19 lipca 2013 r. – 3 oferty na popularyzację piłki nożnej. Wszystkie zostały przyjęte. W oparciu o kryteria zawarte w Ogłoszeniu przyznano dotacje niżej wymienionym klubom:

KLUB SPORTOWY

Zakres dotacji

Kwota dotacji

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

w Baborowie

Popularyzacja piłki siatkowej

8 000,00 zł

Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cukrownik” w Baborowie

Popularyzacja piłki nożnej

21 500,00 zł

 

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Boguchwałów

Popularyzacja piłki nożnej

4 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy

„Babice”

Popularyzacja piłki nożnej

3 000,00 zł

 

Razem

36 500,00 zł

Zgodnie z treścią umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia sprawozdań końcowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadań wyszczególnionych w umowach. Dotacje zostały rozliczone w następujący sposób:

KLUB SPORTOWY

KWOTA DOTACJI

INFORMACJE O ROZLICZENIU DOTACJI

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

w Baborowie

8 000,00 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie;
 • błędy w rozliczeniu skorygowano protokołem z kontroli załącznonym poniżej;
 • dotacja wykorzystana w całości;

Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cukrownik”

w Baborowie

21 122,70 zł

 

 • sprawozdanie złożone w terminie;
 • błędy w rozliczeniu skorygowano protokołem z kontroli załącznonym poniżej;
 • zwrot dotacji w kwocie 377,30 zł;

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Boguchwałów

4 000,00 zł

 • sprawozdanie złożone 2 dni po terminie;
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;
 • dotacja wykorzystana w całości;

Ludowy Klub Sportowy

„Babice”

2 843,84 zł

 • sprawozdanie złożone w terminie;
 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;
 • zwrot dotacji w kwocie 156,16 zł;

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów sportowych w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

 

Sporządziła: Katarzyna Tomaszewska

Baborów, 6 lutego  2014 r.

 

PDFProtokół Cukrownik.pdf

 

PDFProtokół Jedynka.pdf

 

PDFSprawozdanie Babice.pdf

 

PDFSprawozdanie Cukrownik.pdf

 

PDFSprawozdanie Jedynka.pdf

 

PDFSprawozdanie Sokół.pdf