Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek

Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż:

  1. Działki nr 245/191 o powierzchni 0,0350 ha położonej w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, KW OP1G/00021232/5. Obszar zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Dzielów stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3820,00 zł.

Wadium wynosi 400 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 04.03.2014r. o godz.9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie I piętro pokój nr 18.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiegolub na kontoGminy Baborów Nr05 8866 0006 2001 0000 0004w Banku Spółdzielczym w Baborowiedo dnia 25 lutego 2014 r. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania.

  1. Działki nr 191 o powierzchni 0.0200 ha położonej w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, KW OP1G/00021232/5. Obszar zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Dzielów stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1290,00 zł.

Wadium wynosi 150 zł

Przetarg odbędzie się dnia 04.03.2014r. o godz.9:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie I piętro pokój nr 18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na kontoGminy Baborów Nr05 8866 0006 2001 0000 0004w Banku Spółdzielczym w Baborowiedo dnia 25 lutego 2014 r. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania.

  1. Działki nr 190 o powierzchni 0.0250 ha  położonej w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, KW OP1G/00021232/5. Obszar zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Dzielów stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1520,00 zł.

Wadium wynosi 200 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 04.03.2014r. o godz.9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie I piętro pokój nr 18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na kontoGminy Baborów Nr05 8866 0006 2001 0000 0004w Banku Spółdzielczym w Baborowiedo dnia 25 lutego 2014 r. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania.

      Informację przygotowała

      Ref: Aleksandra Śliwińska

      Tel:77/4036918

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                     Elżbieta Kielska