Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenia o sprzedaży następujących nieruchomości:

 1. Działka nr 245/191 o pow. 0.0350 ha, KW OP1G/00021232/5 położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza wynosi 3820,00 zł.
 2. Działka nr 191 o pow. 0.0200 ha, KW OP1G/00021232/5 położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza 1290,00 zł.
 3. Działka nr 190 o pow. 0,0250 ha, KW OP1G/00021232/5  położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Dzielów, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Cena wywoławcza 1520,00 zł.

 

Z dniem  30 stycznia  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jej  spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  9 stycznia  2014 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77/4036818

Burmistrz Gminy Baborów

 Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2013
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • opublikowano:
  19-12-2013 14:45
  przez: Artur Czechowicz
 • zmodyfikowano:
  19-12-2013 14:46
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 1933
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl