Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115 poz. 741) tekst jednolity z dnia  19 maja 2010 roku ( Dz.U. Nr 102, poz. 651 ) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do  dzierżawy  następującą nieruchomość położoną na terenie Czerwonkowa:

Działka  Nr 200/5  o pow. 0,3298 ha położona w Czerwonkowie zapisana w Księdze Wieczystej  OP1G/00021231/0   z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym i nie przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 października  2013 roku.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2013
  przez: Irena Sapa
 • opublikowano:
  02-10-2013 08:02
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Baborowie
  odwiedzin: 1635
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl