Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.

 

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANEJ PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW ZA II PÓŁROCZE 2012 R.

 

Zgodnie z  Uchwałą Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,  zmienionej Uchwałą Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz.344 oraz poz.347) przeprowadzono w I półroczu 2012 r. otwarty nabór ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2012r. wyniosła:

- popularyzacja piłki siatkowej       – do   7.000,00 zł.

- popularyzacja piłki nożnej            – do 38.360,00 zł.

                               Razem                                  -      45.360,00 zł.

Burmistrz Gminy Baborów  w dniu 6 lipca 2012r. ogłosił  otwarty nabór ofert na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie Gminy Baborów. Do dnia 23 lipca 2012 r. wpłynęło  5 ofert.

W oparciu o kryteria zawarte w Ogłoszeniu przyznano dofinansowanie niżej wymienionym klubom:

 

KLUB SPORTOWY

Zakres dotacji

Kwota dotacji

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

w Baborowie

popularyzacji piłki siatkowej dzieci i młodzieży

7.000,00 zł.

Miejsko Gminny Klub Sportowy Cukrownik w Baborowie

popularyzacji piłki nożnej

29.560,00 zł.

 

Ludowy Zespół Sportowy Sokół  Boguchwałów

popularyzacji piłki nożnej

3.500,00 zł.

Ludowy Zespół Sportowy Piast

Raków

popularyzacji piłki nożnej

3.500,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy

Babice

popularyzacji piłki nożnej

1.800,00 zł.

 

Ogółem

45.360,00 zł.

 

Zgodnie z zapisem w treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia sprawozdań końcowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadań wyszczególnionych w umowach, które przedstawiają się następująco:

 

KLUB SPORTOWY

KWOTA DOTACJI

INFORMACJE O ROZLICZENIU DOTACJI

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

w Baborowie

7.000,00 zł.

­        sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

­        rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

­        dotacja prawidłowo rozliczona.

Miejsko Gminny Klub Sportowy Cukrownik

w Baborowie

29.526,18 zł.

 

­        sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

­        rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

­        dotacja prawidłowo rozliczona.

­        zwrot dotacji w kwocie 33,82 zł.

Ludowy Zespół Sportowy Sokół  Boguchwałów

3.440,00 zł.

­        sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

­        rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

­        dotacja prawidłowo rozliczona.

­        zwrot dotacji w kwocie 60,00 zł.

Ludowy Zespół Sportowy Piast Raków

3.497,44 zł.

­        sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

­        rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

­        dotacja prawidłowo rozliczona.

­        zwrot dotacji w kwocie 2,56 zł.

Ludowy Klub Sportowy

Babice

1.800,00 zł.

­        sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

­        rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

­        dotacja prawidłowo rozliczona

 Szczegółowe sprawozdania  poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

 

Sporządził:  Janusz Pruszowski

MUKS Jedynka Baborów.pdf

MGKS Cukrownik Baborów.pdf

LZS Sokół Boguchwałów.pdf

LZS Piast Raków.pdf

LKS Babice.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2013-01-15