Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu

nowa podstrona, dodana 2012-04-23

 

Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania Plik

 Rb-27s
I kwartał 2012

 2012-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 Rb-28s
I kwartał 2012

 2012-04-18

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
I kwartał 2012

 2012-04-18

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
I kwartał 2012

 2012-04-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
II kwartał 2012
 2012-07-21 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-28s
II kwartał 2012
 2012-07-21 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-NDS
II kwartał 2012

 2012-07-21 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

Rb-N
II kwartał 2012

 2012-07-21 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

Rb-27s
III kwartał 2012
 
2012-10-17 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz

Rb-28s
III kwartał 2012
2012-10-17 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz

Rb-NDS
III kwartał 2012

 2012-10-17 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz

Rb-N
III kwartał 2012

2012-10-17 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


Pobierz

Rb-27s
IV kwartał 2012
 2013-02-20 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 

Rb-28s
IV kwartał 2012
  2013-02-20 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 

Rb-NDS
IV kwartał 2012

  2013-02-20 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz

 

Rb-N
IV kwartał 2012

 2013-02-20 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. e ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

 Zarządzenie nr

Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

Plik

OW-124/13

z dnia  13.08.2012r.

Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykanania bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Pobierz

 

OW-173/13

z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykanania bużetu gminy Baborów za 2012 rok

Pobierz

Rodzaj informacji

Plik

Informacja za I kwartał 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Pobierz

 

Informacja za II kwartał 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

 Pobierz

Informacja za III kwartał 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.


Pobierz

Informacja za IV kwartał 2012 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznyc


Pobierz

OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Plik

Opinia o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2012 r.

Pobierz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Pobierz

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2012-04-23