Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA  TERENIE   Baborowa

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115 poz. 741) tekst jednolity z dnia  19 maja 2010 roku ( Dz.U. Nr 102, poz. 651 ) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do  dzierżawy  następującą nieruchomość położoną na terenie Baborowa:

 

1.     Działka  Nr 1338/6  o pow. 0,1038 ha   położona w Baborowie  ul. Wiejskiej  zapisana w Księdze Wieczystej  OP1G/00021222/2. Działka jest przeznaczona  pod uprawy rolne.

 

2.      Działka Nr 789 o pow. 0,1840 ha położona w Baborowie ul. Powstańców zapisana w KW OP1G/00021222/2.  Działka stanowi łąkę.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym i nie przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 10 czerwca     2013 roku.

Po tym terminie spisane zostaną  umowy na dzierżawne na  w/w działki.

 Burmistrz Gminy

Elzbieta Kielska

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2013-05-23