Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej


 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABOROWA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz.651  z 2010r. z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres trzech lat  następującą nieruchomość:

 - działkę nr 1382/2 o pow. 0,5097  ha położoną w Baborowie stanowiącą grunt rolny
  i łąkę zapisaną w Księdze Wieczystej  OP1 G/00021222/2.

 Roczny czynsz dzierżawny łącznie wynosi 71,00 zł., płatny do 30 września każdego roku.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. 

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 20 maja 2013r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa dzierżawy na w/w nieruchomość

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-04-29