Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2


 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY

 

 

 Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 36,30 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 11/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, kuchnia, jeden pokój, łazienka z wc,

Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o pow. 3.00 m2 .

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym na działce Nr 126/3  o pow. 0,0311 ha zapisanej
w KW nr  31041.

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 38.955,00zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r.  teren na którym zlokalizowana  jest nieruchomość nr 126/3  przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowa 
z uzupełniającą funkcją usługową.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 Z dniem 1 lipca 2013r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 10 czerwca 2013r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-05-20