Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

 UNIA.jpeg

Dotyczy Projektu pn.: "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-017/09-00 z dnia 31 marca 2010 r.

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza do składania ofert na:

  1. Wykonanie tablic reklamowych

    1. Tablica o wymiarach 70cm x 90 cm ( w poziomie)-2 szt.

    2. Tablica o wymiarach 25cm x 30 cm ( w poziomie)-23 szt.

Parametry techniczne:

- płyta PCV foliowana,

- grubość 5 mm,

- laminowana.

  1. Wykonanie nalepek informacyjnych

    1. nalepki samoprzylepne na sprzęt komputerowy o wymiarach 5cm x 8cm (w poziomie)-550 szt.

3. Publikację ogłoszenia w pasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym o wym. 165mm x 145 mm (kolor) nt. zakończenia realizacji Projektu.

Na tablicach, nalepkach oraz w ogłoszeniu winno być umieszczone:

- logo Programu Operacyjnego,

- logo Unii Europejskiej,

- logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

- Herb Baborowa i logo Krapkowic,

- treść ustalona z zamawiającym.

Warunki zamówienia:

Kryteria oceny oferty – cena 100%

Termin wykonania do 28 lutego 2013 r.

Płatne przelewem na podstawie prawidłowo wstawionej faktury VAT; po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia;w terminie 7 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego, tj. Gminy Baborów oraz Partnera, tj.: Gminy Krapkowice.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres podany poniżej w terminie do dnia 21.02.2013r. do godz. 15:30.

Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Adres:

Gmina Baborów

ul. Dąbrowszczaków 2a

48-120 Baborów

e-mail: jarek@baborow.pl

Osoba do kontaktu:

Jarosław Chomętowski

e-mail: jarek@baborow.pl

tel.: 693431255 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarek Chomętowski
Data wytworzenia: 2013-02-18