Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza  II ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż działki oznaczonej nr   1339 o pow. 0,1022 ha stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane   położonej  w Baborowie  przy  ul. Głubczyckiej zapisanej w Księdze Wieczystej  OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   19.000,00 zł.

Wadium  wynosi:   1900,00 zł.

 

Zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Baborowa  działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe  i zabudowę mieszkaniowo- usługową i jednorodzinną  oraz teren usług publicznych i komercyjnych.

Na działce tej jest rozpoczęta budowa nie będąca własnością gminy Baborów.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2013 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej    Urzędu Miejskiego w Baborowie  I piętro pokój nr  18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 14:00 lub na konto  Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie  nr 05 8866 0006 2001 0000 0004 w terminie do dnia
12 sierpnia 2013 roku. 

Dodatkowych  informacji  dotyczących oferty sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 tel. 77/ 4036918 lub 77 4036980.

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2013-07-23