Przejdź do treści strony WCAG

I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.

Baborów, dnia 23 lipca 2013 roku

ZMK.7150.2.2013

 Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnych lokalu użytkowego położonego

w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

Dąbrowszczaków 35

15,38

4,50

207,63

handlowo – usługowa

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przetarg na lokal w Dąbrowszczaków 35 odbędzie się w dniu 07.08.2013 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju numer 18 (I piętro; sala narad).

Wadium (w kwocie jak wyżej) należy wpłacić do dnia 05.08.2013 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 24.07.2013 roku do 05.08.2013 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych w Urzędzie Miejskim       (I piętro; pokój numer 17) lub pod numerem telefonu 077/4036935.

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
Data wytworzenia: 2013-07-23