Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie


Burmistrz Gminy Baborów 

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Suchej Psinie   stanowiącej działkę nr 526/1 o pow. 0,1008 ha  zapisanej w KW OP1G/00021228/4. Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów  przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę  mieszkaniową, zagrodową z uzupełniającą funkcja usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  12.550,00 zł.

 

Wadium ustalono na kwotę  1300,00 zł.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium    na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  18 czerwca  2013 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

                                                                           Burmistrz Gminy Baborów

                                                                           Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-05-24
Metryczka
  • opublikowano:
    24-05-2013 13:16
    przez: Katarzyna Tomaszewska
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl