Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w BoguchwałowieBURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu o pow. 51,00 m2  z pomieszczeniami gospodarczymi o pow.13,54 m2  i stodołą 34 m2  położonego w Boguchwałowie na działce nr 193 o pow.0, 0915 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021227/7.

Cena nieruchomości: 20,000 zł.

Wadium wynosi: 2.000,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej NR VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r, poniższy teren zlokalizowany jest na obszarze sołectwa Boguchwałów obejmujący działkę nr 193 i ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- obszar działki nr 193 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Boguchwałów jest terenem zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniowo-usługową obejmującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 10 maja  2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 6 maja 2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim
w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

 

                                                                                                        Burmistrz Gminy

                                                                                                        Elżbieta Kielska

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-04-10