Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie


BURMISTRZ GMINY BABORÓW

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 a, o powierzchni użytkowej 86,74 m2 położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków na działce nr 1425 o pow.0,0410 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037100/6.

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego i składa się z 5 pomieszczeń biurowych, magazynu , toalet i innych pomieszczeń użytkowych. Do lokalu przynależy pomieszczenie po byłej kotłowni o pow. 17 m2 .

Cena nieruchomości: 90.000,00 zł.

Wadium wynosi: 9.000 ,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Teren stanowiący działkę Nr 1425 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz.1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku oznaczony symbolem 2MWUI zlokalizowany jest w obszarach zabudowy mieszkaniowo-Usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz  funkcje usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach  przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren obejmujący działkę znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Termin wpłacania wadium upływa z dniem 16 kwietnia  2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

 

                                                                                                        Burmistrz Gminy

                                                                                                        Elżbieta Kielska


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-03-20