Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w DziećmarowieBURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu  o pow. użytkowej 93,50 m2  położonego na parterze budynku nr 83 w Dziećmarowie, zlokalizowanego na działce nr 418 o pow. 0,1600 ha. Lokal składa się z dwóch sal, kuchni, toalet, ganku i spiżarki. Do lokalu przynależy boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,20 m2  Lokal wymaga przeprowadzenia remontu i przystosowania do użytkowania.

Cena nieruchomości: 25.000,00zł,

Wadium wynosi: 2.500 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  teren  stanowiący działkę nr 418 zlokalizowany jest w obszarach zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne  istniejące i nowo projektowane, zabudowa usługowa obejmująca  usługi publiczne z zakresu administracji, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, nauki, oświaty, kultury, sądownictwa, kultu religijnego, sportu, zdrowia i bankowości.     Dopuszcza się: sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, usługi handlu, gastronomii, zieleń i garaże oraz mieszkania wbudowane w obiekty usługowe. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 15 kwietnia 2013 r. o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie  -I piętro-pokój 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 9 kwietnia 2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

                                                                                               Burmistrz Gminy

                                                                                               Elżbieta Kielska

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-03-18