Przejdź do treści strony WCAG

Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę  materiału z drewna świerkowego  klasy K21 na drewno sosnowe klasy wyższej KS-24 impregnowane metodą zanurzeniową z dodatkowo impregnacją przeciwogniową?

  

Odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza zmianę materiału przewidzianego do zabudowy pomostu z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zastosowany materiał wienien posiadać parametry co najmniej takie, jak przewidziane w projekcie tj. drewno świerkow klasy min. K21.

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Piasna
Data wytworzenia: 2013-02-20