Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010

 

 

Nr
zarządzenia
Z dnia Treść Plik
OW-168 4 stycznia w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale
budżetowej na 2010 r. oraz przekazania upoważnienia do przeniesień
planowanych wydatków bieżących

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

OW-169 4 stycznia w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
na 2010 rok.

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-170 4 lutego w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu
Gminy Baborów .

OW-171 4 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2010 rok

  Załącznik Nr 1

OW-172 16 lutego w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury społecznej w Boguchwałowie na działce nr 252”

PDFZB-172-10.pdf">

Pobierz
OW-173 24 lutego w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży

  Załącznik Nr 1 a

Załącznik Nr 1 b

Załącznik Nr 1 c

Załącznik Nr 2a- 2c

OW-174 26 lutego w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2010 r. 

  Załącznik Nr 1

OW-175 26 lutego w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

OW-176 3 marca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

OW-177 15 marca w sprawie  sprawozdania z  wykonania budżetu gminy Baborów za  2009 r.

OW-178 24 marca w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1

OW-179 31 marca w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2010 r. 

  Załącznik Nr 1

OW-180 31 marca w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1

OW-181 17 kwietnia w sprawie  wprowadzenia zmian w planie finansowym  na  2010

  Załącznik Nr 1

OW-182 28 kwietnia w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-183 29 kwietnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonychna bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

OW-184 17 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

OW-185 17 maja w sprawie  wprowadzenia  zmian do   budżetu  Gminy Baborów na  2010 r. 

  Załącznik Nr 1

OW-186 17 maja w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-187 2 czerwca w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

OW-188 2 czerwca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Baborów w ulicach Róży Wiatrów, Kwiatowa, Słoneczna, Stawowa, Polna i Opawska

OW-189 7 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert   na otwarty konkurs w zakresie usługi terapeutyczne dla osób niewidomych
i słabowidzących z terenu Gminy Baborów.

OW-190 17 czerwca w sprawie  wprowadzenia zmian w planach finansowych  na  2010 rok

  Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

OW-191 24 czerwca w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchej Psinie

       

 

 

PDFZB-168-10.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 3.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 4.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 5.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 6.pdf

PDFZB-168-10 zał. nr 7.pdf

PDFZB-169-10.pdf

PDFZB-169-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-169-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-169-10 zał. nr 3.pdf

PDFZB-170-10.pdf

PDFZB-171-10.pdf

PDFZB-172-10.pdf

PDFZB-173-10.pdf

PDFZB-173-10 - zał 1a.pdf

PDFZB-173-10 - zał 1b.pdf

PDFZB-173-10 - zał 1c.pdf

PDFZB-173-10 - zał 2a-2c.pdf

PDFZB-174-10.pdf

PDFZB-174-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-175-10.pdf

PDFZB-175-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-175-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-175-10 zał. nr 3.pdf

PDFZB-176-10.pdf

PDFZB-177-10.pdf

PDFZB-178-10.pdf

PDFZB-178-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-179-10.pdf

PDFZB-179-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-180-10.pdf

PDFZB-180-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-181-10.pdf

PDFZB-181-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-182-10.pdf

PDFZB-182-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-182-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-183-10.pdf

PDFZB-184-10.pdf

PDFZB-185-10.pdf

PDFZB-185-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-186-10.pdf

PDFZB-186-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-186-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-187-10.pdf

PDFZB-188-10.pdf

PDFZB-189-10.pdf

PDFZB-190-10.pdf

PDFZB-190-10 zał. nr 1.pdf

PDFZB-190-10 zał. nr 2.pdf

PDFZB-191-10.pdf