Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004


                       Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj  Czerwiec

               Lipiec  Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad  Grudzień

Nr
zarządzenia

Z dnia

Treść Zarządzenia

Plik

OW - 131

21 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Pobierz

OW - 130

21 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2004

Pobierz

OW - 129

21 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na 2004

Pobierz

OW - 128


20 grudnia

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Baborów OW-120 z dnia 15 listopada w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz

Załącznik 5

Pobierz

Załącznik 6

Pobierz

Załącznik 7

Pobierz

OW - 127

14 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej

Pobierz

OW - 126

3 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r

Pobierz

OW – 125

3 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na

Pobierz

OW - 124

25 listopada

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym na 2004 rok oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej

Pobierz

OW – 123

22 listopada

w sprawie uchylenia Zarządzenia OW-121 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 18 listopada i wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW - 122

18 listopada

w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej

Pobierz

OW - 121

8 listopada

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW – 120

15 listopada

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2005 rok.

Pobierz

OW - 119

29 października

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej

Pobierz

OW - 117

29 października

w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego prowadzonego przez Komisję powołaną do wyłonienia podmiotu świadczącego usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki medycznej na terenie Gminy Baborów

Pobierz

OW - 116

28 października r

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego odwołania kierownika i wyznaczenia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Baborowie

Pobierz

OW - 115

27 października r

w sprawie odwołania kierownika i wyznaczenia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Baborowie.

Pobierz

OW - 114

20 października

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r

Pobierz

OW – 113

20 października

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW – 112

14 października

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na

Pobierz

OW - 111

7 października

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Baborów

Pobierz

OW – 110

4 października

w sprawie powołania komisji do spraw wyłonienia podmiotu świadczącego usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki medycznej na terenie Gminy Baborów

Pobierz

OW- 109

30 września

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW – 108

29 września

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na

Pobierz

OW – 107

27 września

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości

Pobierz

OW – 106

22 września

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na remont mostu na rzece Psinie w ciągu ulicy Moniuszki w Baborowie

Pobierz

OW - 104

24 sierpnia

w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej

Pobierz

OW - 103

16 sierpnia

w sprawie opracowania jednolitych wzorów oferty i umowy w postępowaniu o udzielenie dotacji na realizację zadania zleconego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Pobierz

OW - 102

16 sierpnia

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów za I – sze półrocze 2004 roku.

Pobierz

OW- 101

2 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na

Pobierz

OW –100

2 sierpnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na

Pobierz

OW – 99

26 lipca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Pobierz

OW – 98

19 lipca .

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na urządzenie stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej

Pobierz

OW – 97

7 lipca

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

OW- 96

5 lipca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

Pobierz

OW- 95

1 lipca

w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Pobierz

OW- 94

28 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW – 93

28 czerwca 2004r

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW – 92

24 czerwca 2004 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

OW – 91

24 czerwca 2004 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

OW- 90

9 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na

Pobierz

OW - 89

8 czerwca

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Baborów

Pobierz plik zarządzenia w formacie pdf.

OW- 88

8 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW – 87

8 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW- 86

1 czerwca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW - 85

18 maja 2004 r

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Baborów

Pobierz

OW – 84

5 maja 2004 r

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości

Pobierz

OW- 83

5 maja

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

Pobierz

OW – 82

5 maja

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW- 81

27 kwietnia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW-80

25 marca

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW – 79

25 marca

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Baborów na

Pobierz

OW – 77

17 marca

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2003r.

Pobierz

OW – 76

27 lutego 2004 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami niektórych miejscowości z terenu Gminy Baborów

Pobierz


Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz

OW-75

26 lutego

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004r oraz zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Pobierz

OW – 74

2 lutego 2004 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

OW – 73

2 lutego

w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości wykazów podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe.

Pobierz

OW – 72

26 stycznia

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu na

Pobierz

OW – 71

26 stycznia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Baborów na

Pobierz

OW - 70

20 stycznia

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok.

Pobierz

OW - 69

20 stycznia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok.

Pobierz

OW - 68


20 stycznia

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baborów na 2004 rok.

Pobierz

Załącznik 1

Pobierz

Załącznik 2

Pobierz

Załącznik 3

Pobierz

Załącznik 4

Pobierz

Załącznik 5

Pobierz

Załącznik 6

Pobierz

Załącznik 7

Pobierz

Załącznik 8

Pobierz

Załącznik 9

Pobierz

Załącznik 10

Pobierz

Załącznik 11

Pobierz

Załącznik 12

Pobierz

Załącznik 13

Pobierz

OW – 67

9 stycznia

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej Gminy Baborów do roku 2010

Pobierz

OW – 66

8 stycznia

w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku kredytu obrotowego w rachunku budżetu Gminy Baborów.

Pobierz