Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006

 
 

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 24 października 2006 r.

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

255/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów
Pobierz
254/06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Baborów
Pobierz
253/06 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami
pozarządowymi działającymi na jej terenie.
Pobierz
252/06 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Pobierz
251/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok Pobierz
Załącznik Nr 1 Pobierz
Załącznik Nr 2 Pobierz
Załącznik Nr 3 Pobierz
Załącznik Nr 4 Pobierz
 Załącznik Nr 5 Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIII  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 31 sierpnia 2006 r.

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

250/06 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pobierz
249/06 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pobierz
248/06 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Pobierz
247/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok Pobierz
Załącznik Nr 1 Pobierz
Załącznik Nr 2 Pobierz
Załącznik Nr 3 Pobierz
Załącznik Nr 4 Pobierz
Załącznik Nr 5 Pobierz

246/06

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 roku Pobierz

245/06

w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w z zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi psami  Pobierz

244/06

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów  Pobierz

243/06

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Baborowie Pobierz
Załącznik Nr 1 Pobierz
Załącznik Nr 2 Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXII  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 22 czerwca 2006 r.

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

242/06

w sprawie podziału gminy na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

Pobierz

241/06

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie

 Pobierz

240/06

w sprawie zapewnienia środków na sfinansowanie kosztów modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Baborów  Pobierz
239/06

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok Pobierz
Załącznik Nr 1 Pobierz
Załącznik Nr 2 Pobierz
Załącznik Nr 3 Pobierz
Załącznik Nr 4 Pobierz
Załącznik Nr 5

 Pobierz

238/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 roku .

Pobierz

237/06 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu „LEADER”

Pobierz

236/06

 

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku

Pobierz

załącznik nr 1-3

Pobierz

235/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Pobierz

234/06 w sprawie wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Baborów

Pobierz

233/06 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

Pobierz

232/06 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Baborów oraz określenia granic ich obwodów

Pobierz

231/06

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych   nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

Pobierz

230/06

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXI  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 20 kwietnia 2006

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

229/06

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

228/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

227/06 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Baborowie

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXX  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 23 marca 2006

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

226/06 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłustomostach

Pobierz

225/06 w sprawie nabycia nieruchomosci na rzecz Gminy Baborów

Pobierz

224/06 w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży

Pobierz

223/06 w sprawie aktualizacji planu rozwoju miejscowosci Raków

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

222/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIX  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 14 LUTEGO 2006
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

221/06 w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie z PublicznymGimnazjum w Baborowie w Zespół Szkół

Pobierz

220/06 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłustomostach

Pobierz

219/06 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do
sprzedaży

Pobierz

218/06 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

Pobierz

217/06 w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

216/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pobierz

215/06

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy  Baborów

Pobierz

214/06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów

Pobierz

213/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVIII  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 28 GRUDNIA 2005
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

212/05 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

211/05 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie w roku 2006

Pobierz

210/05 budżetu Gminy Baborów na 2006 rok.

Pobierz

objaśnienia do budżetu na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1 Pobierz
załącznik nr 2 Pobierz
załącznik nr 3 Pobierz
załącznik nr 4 Pobierz
załącznik nr 5 Pobierz
załącznik nr 6 Pobierz
załącznik nr 7 Pobierz
załącznik nr 8 Pobierz
załącznik nr 9 Pobierz
209/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2005 roku.

Pobierz

208/05

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok Pobierz
załącznik nr 1 Pobierz
załącznik nr 2 Pobierz
załącznik nr 3 Pobierz
załącznik nr 4 Pobierz
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVII  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 14 GRUDNIA 2005
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

207/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

206/05 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Pobierz

205/05 w sprawie uzupełnienia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów.

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 30 LISTOPADA 2005
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

204/05

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów Pobierz
203/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok Pobierz
załącznik nr 1 Pobierz
załącznik nr 2 Pobierz
załącznik nr 3 Pobierz
załącznik nr 4 Pobierz
202/05 w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych. Pobierz
załącznik nr 1 Pobierz
załącznik nr 2 Pobierz
załącznik nr 3 Pobierz

 201/05

w sprawie opłaty administracyjnej Pobierz

 200/05

w sprawie opłaty targowej. Pobierz

 199/05

w sprawie podatku od środków transportowych.

Pobierz

 198/05

w sprawie podatku od nieruchomości.

Pobierz

 197/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

Pobierz

 196/05

w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanym Samodzielnym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Baborowie.

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

 195/05

w sprawie uchwalenia “Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami
dla Gminy Baborów”

Pobierz

 194/05

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie
Gminy Baborów

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 30 WRZEŚNIA 2005
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

193/05

w  sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

 192/05

w  sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

 191/05

w w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Pobierz

 190/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXI  SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 20 kwietnia 2006

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

229/06

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

228/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2006 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

227/06 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Baborowie

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

 189/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
 W DNIU 16 CZERWCA 2005
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 188/05

w sprawie przekazania środka trwałego

Pobierz

 187/05

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

 186/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Pobierz

 185/05

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów

Pobierz

 184/05

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaych na terenie Gminy Baborów

Pobierz

183/05

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz

 182/05

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

 181/05

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2005 roku.

Pobierz

 180/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pobierz

 179/05

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska.

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ               
W BABOROWIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 r.

Nr

Tytuł Uchwały

Plik

178/05

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

177/05

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

176/05

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2004r.

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA  XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 22 MARCA 2005 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

175/05

w sprawie zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Baborów

Pobierz

załącznik

Pobierz

załącznik

Pobierz

174/05

w sprawie zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Sucha Psina

Pobierz

załącznik

Pobierz

173/05

 

w sprawie zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Raków

Pobierz

załącznik

Pobierz

172/05

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Baborów

Pobierz

załącznik

Pobierz

171/05

 

w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów.

Pobierz

załącznik

Pobierz

170/05

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

169/05

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów

Pobierz

168/05

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów

Pobierz

167/05

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania orazuzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Baborów

Pobierz

166/05

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

165/05

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

Pobierz

164/05

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Baborów

Pobierz

załącznik

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA  XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 25 LUTEGO 2005 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

163/05

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2005 rok

Pobierz

załącznik

Pobierz

162/05

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Pobierz

161/05

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze

Pobierz

160/05

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

Pobierz

159/05

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

Pobierz

158/05

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy Baborów

Pobierz

157/05

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

156/05

w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 155/04

 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy

Pobierz

 154/04

 

 

 w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2005 rok.

Pobierz

 załącznik nr 1

Pobierz

 załącznik nr 2

Pobierz

 załącznik nr 3

Pobierz

 załącznik nr 4

Pobierz

 załącznik nr 5

Pobierz

 załącznik nr 6

Pobierz

 załącznik nr 7

Pobierz

 załącznik nr 8

Pobierz

 załącznik nr 9

Pobierz

153/04

w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu

Pobierz

152/04

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

151/04

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na rzecz Policji

Pobierz

150/04

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

Pobierz

148/04

w sprawie opłaty targowej

Pobierz

147/04

 

w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

załącznik nr 7

Pobierz

załącznik nr 8

Pobierz

załącznik nr 9

Pobierz

załącznik nr 10

Pobierz

załącznik nr 11

Pobierz

146/04

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

Pobierz

145/04

w sprawie podatku od posiadania psów

Pobierz

144/04

w sprawie opłaty administracyjnej

Pobierz

143/04

w sprawie podatku od nieruchomości.

Pobierz

142/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie

Pobierz

141/04

w sprawie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu

Pobierz

140/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

139/04

w sprawie dotyczącej dalszego funkcjonowania służby zdrowia na terenie miasta i gminy Baborów w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Baborowie

Pobierz

138/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

137/04

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

136/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

zalącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

135/04

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta Baborów

Pobierz

134/04

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu objętego programem „Odnowa wsioraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Pobierz

133/04

w sprawie uzupełnienia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów

Pobierz

132/04

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego WojewódzkiegoSzpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Pobierz

131/04

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Baborowie

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

130/04

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

129/04

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Pobierz

128/04

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

127/04

w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Baborów.

Pobierz

126/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

załącznik nr 7

Pobierz

załącznik nr 8

Pobierz

załącznik nr 9

Pobierz

załącznik nr 10

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 22 CZERWCA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

125/04

 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów

Pobierz

załącznik

Pobierz

124/04

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego

Pobierz

123/04

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Pobierz

122/04

 

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Baborów.

Pobierz

załącznik

Pobierz

121/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 31 MAJA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

120/04

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Pobierz

119/04

w sprawie zamiany nieruchomości

Pobierz

118/04

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Pobierz

117/04

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pobierz

116/04

w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Tustomostach

Pobierz

115/04

 

w sprawie przyjęcia „Strategii Oświatowej Gminy Baborów do roku 2010”

Pobierz

załącznik

Pobierz

114/04

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów.

Pobierz

113/04

w sprawie przystąpienia do Projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

Pobierz

112/04

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Pobierz

111/04

w sprawie określenia zadań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu.

Pobierz

110/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

109/04

w sprawie przyznania stypendium dla ucznia

Pobierz

108/04

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

107/04

w sprawie funkcjonowania „Miejsko – gminnej spółki wodno – ściekowej POŁUDNIE w Baborowie”

Pobierz

106/04

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

105/04

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Pobierz

104/04

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

103/04

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

Pobierz

102/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

101/04

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Pobierz

100/04

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2003r

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 25 LUTEGO 2004 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

99/04

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Pobierz

98/04

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Pobierz

97/04

w sprawie zamiany nieruchomości

Pobierz

96/04

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

95/04

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Baborów

Pobierz

94/04

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w  Tłustomostach

Pobierz

93/04

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

Pobierz

92/04

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Pobierz

91/04

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Baborów

Pobierz

90/04

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2004 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA XI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 89/03

 

 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Pobierz

załącznik

Pobierz

 88/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2004 rok.

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

załącznik nr 7

Pobierz

załącznik nr 8

Pobierz

załącznik nr 9

Pobierz

załącznik nr 10

Pobierz

załącznik nr 11

Pobierz

załącznik nr 12

Pobierz

załącznik nr 13

Pobierz

załącznik nr 14

Pobierz

załącznik nr 15

Pobierz

 87/03

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata

Pobierz

 86/03

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

 85/03

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

Pobierz

 84/03

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

Pobierz

 83/03

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA X SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 3 GRUDNIA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

82/03

w sprawie zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych

Pobierz

 81/03

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

 80/03

w sprawie podatku od środków transportowych

Pobierz

 79/03

w sprawie opłaty administracyjnej

Pobierz

 78/03

w sprawie podatku od posiadania psów

Pobierz

 77/03

w sprawie podatku od nieruchomości

Pobierz

 76/03

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Millennium S.A. Oddział w Opolu.

Pobierz

 75/03

zmieniająca uchwałę Nr VII-65/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

 74/03

 

 

 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA IX SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 73/03

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach

Pobierz

 72/03

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

 71/03

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Pobierz

70/03

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Pobierz

69/03

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

68/03

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na   ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach

Pobierz

67/03

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie

Pobierz

66/03

w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 13 CZERWCA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

64/03

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

63/03

w sprawie uruchomienia przewozów osobowych na przechodzącej przez teren Gminy Baborów linii kolejowej Racławice Śl. - Racibórz

Pobierz

62/03

w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baborów

Pobierz

61/03

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pobierz

60/03

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Gminy Baborów

Pobierz

59/03

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

58/03

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA VI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 28 KWIETNIA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

57/03

 

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2003 – 2007”

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

56/03

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Pobierz

55/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Pobierz

54/03

w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

Pobierz

53/03

w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego

Pobierz

52/03

w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Suchej Psinie

Pobierz

51/03

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie

Pobierz

załącznik

Pobierz

50/03

w sprawie ustalenia diet radnym

Pobierz

49/03

zmieniająca uchwałę Nr V-39/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 10 marca 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu Oddział Polska Cerekiew.

Pobierz

48/03

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

47/03

w sprawie udzielenia absolutorium Organowi Wykonawczemu Gminy Baborów za 2002r.

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA V SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 10 MARCA 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

46/03

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

45/03

w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

Pobierz

44/03

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli miasta Baborów

Pobierz

43/03

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

Pobierz

42/03

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

Pobierz

41/03

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Baborów

Pobierz

40/03

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

Pobierz

39/03

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym wKędzierzynie Koźlu Oddział Polska Cerekiew.

Pobierz

 

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 4 LUTEGO 2003 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

38/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Baborów

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

załącznik nr 7

Pobierz

załącznik nr 8

Pobierz

załącznik nr 9

Pobierz

załącznik nr 10

Pobierz

załącznik nr 11

Pobierz

37/03

w sprawie uchwalenia statutów osiedli miasta Baborów

Pobierz

 

załącznik

Pobierz

36/03

Statut Gminy Baborów

Pobierz

35/03

w sprawie działu spadku oraz zniesienia współwłasności

Pobierz

34/03

w sprawie przyjęcia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

Pobierz

33/03

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż 3 lata

Pobierz

32/03

w sprawie opłaty administracyjnej

Pobierz

31/03

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów

Pobierz

30/03

 

w sprawie : budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Pobierz

załącznik nr 1

Pobierz

załącznik nr 2

Pobierz

załącznik nr 3

Pobierz

załącznik nr 4

Pobierz

załącznik nr 5

Pobierz

załącznik nr 6

Pobierz

załącznik nr 7

Pobierz

załącznik nr 8

Pobierz

załącznik nr 9

Pobierz

załącznik nr 10

Pobierz

załącznik nr 11

Pobierz

załącznik nr 12

Pobierz

załącznik nr 13

Pobierz

załącznik nr 14

Pobierz

załącznik nr 15

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA III SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2002 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

29/02

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2002 rok

Pobierz

28/02

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy

Pobierz

27/02

w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.

Pobierz

26/02

w sprawie ustalenia diet radnym

Pobierz

25/02

w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Pobierz

 

załącznik

Pobierz

24/02

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Pobierz

23/02

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów

Pobierz

22/02

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Pobierz

21/02

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady

Pobierz

20/02

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Pobierz

19/02

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz

18/02

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Pobierz

17/02

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Pobierz

16/02

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA II SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE
Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 I 02 GRUDNIA 2002 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

15/02

w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Pobierz

14/02

w sprawie podatku od środków transportowych.

Pobierz

13/02

w sprawie podatku od posiadania psów

Pobierz

12/02

w sprawie opłaty administracyjnej.

Pobierz

11/02

w sprawie opłaty targowej.

Pobierz

10/02

w sprawie podatku od nieruchomości.

Pobierz

08/02

w sprawie powołania Społecznej Rady przy Rejonowej Przychodnia Zdrowia w Baborowie

Pobierz

07/02

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Gminy

Pobierz

06/02

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego

Pobierz

05/02

 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Pobierz

załącznik

Pobierz

04/02

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Baborowie

Pobierz

UCHWAŁY PODJĘTE NA I SESJI RADY MIEJSKIEJ  W BABOROWIE 
Z DNIA 21 LISTOPADA 2002 r.
Nr

Tytuł Uchwały

Plik

 03/02

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

Pobierz

02/02

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 1 – Pana Eugeniusza Wagi

Pobierz

01/02

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Pobierz


PDFU_RM_171_05.pdf (61,39KB)

PDFU_RM_171_05_str_tytulowa.pdf (175,90KB)

PDFU_RM_172_05_str_tytulowa.pdf (176,17KB)

PDFU_RM_179_05.pdf (74,04KB)

PDFU_RM_182_05_zal_2.pdf (152,03KB)

PDFU_RM_183_05.pdf (77,96KB)

PDFU_RM_186_05.pdf (67,38KB)

PDFU_RM_110_04_zal_1.pdf (159,44KB)

PDFU_RM_121_04_zal_3.pdf (115,10KB)

PDFU_RM_146_04.pdf (64,76KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7F.pdf (92,51KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7E.pdf (92,22KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7D.pdf (91,87KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7D.pdf (91,87KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7C.pdf (91,51KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7B.pdf (91,37KB)

PDFU_RM_154_04_zal_7A.pdf (91,74KB)

PDFU_RM_051_03.pdf (62,34KB)

PDFU_RM_009_02.pdf (173,31KB)

PDFU-RM-189-05.pdf (61,76KB)

PDFU-RM-196-05.pdf (65,12KB)

PDFU-RM-193-05.pdf (58,41KB)

PDFU-RM-192-05 zał 2.pdf (74,82KB)

PDFU-RM-189-05.pdf (61,76KB)