Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie informacji o numerze i granicach okręgu głosowania
oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie

zarządzonych na 18 listopada 2012 roku.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz.1190 ze zm.) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 ze zm.), Zarządzeniem nr 165/12 Wojewody Opolskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie oraz Uchwały Nr XXXII-241/06 Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz. 1524) informuję, co następuje:

 

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzonych na dzień 18 listopada 2012 roku w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 7, którego granice i numer przedstawia poniższe zestawienie:

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mandatów

7

Sołectwo Sucha Psina

1

 

§ 2.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 18 (sala narad - I piętro), tel. 77 4036924.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania-Kała Sekretarz Gminy
Data wytworzenia: 2012-09-27