Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.

W związku z zarządzonymi na dzień 18 listopada 2012 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baborowie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 1 października 2012 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 ust.1 Ordynacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu II (adres j.w.), w terminie do dnia 1 października 2012 r. do godz. 15.30.

 

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Link: Przygotowanie dokumentów zgłoszenia komitetu

 

 

 

 

 

 

KOMISARZ WYBORCZY

 

 

 

/-/ Paweł Mehl

 

 


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborow
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania - Kała Sekretarz Gminy Baborow
Data wytworzenia: 2012-09-24