Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików  województw  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  176,  poz.  1190  ze  zm.)  w związku  z art.  16  ust. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113  zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XIX-207/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzenie  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w Baborowie 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 7, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 18 listopada 2012 r.

§ 3.

Dni,  w których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wyborczych  przewidzianych  w Ordynacji wborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik 1 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podania  do  publicznej  wiadomości  i podlega  ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Wojewoda Opolski

Ryszard Wilczyński

 

PDFZarządzenie nr 165-12 Wojewody Opolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do RM w Baborowie.PDF (568,89KB)
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania -Kała
Data wytworzenia: 2012-09-24