Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Komunikat w sprawie spisów wyborców

Udostępnianie spisu wyborców
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że spisy wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP są udostępnione do wglądu w urzędzie miejskim 
który sporządził spis między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów
tj. od 19 września do 3 października 2011 r. 

(pokój nr 6, parter Urzędu Miejskiego)

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


Godziny przyjęć wyborców: poniedziałek: 730-1700

wtorek-czwartek: 730-1530

piątek: 730-1400

Spis wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat według ich miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:
Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa:
brak

Opłaty administracyjne:
brak

Termin i sposób załatwienia:
Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborów. W przypadku nieprawidłowości polegających na pominięciu wyborcy w spisie, wpisaniu do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu lub ujęciu w spisie wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy osoba zainteresowana wnosi pisemnie bądź ustnie do protokołu reklamację do Burmistrz Gminy. Burmistrz Gminy jest obowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 2 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Świerczak
Data wytworzenia: 2011-09-19