Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANEJ PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW

W II PÓŁROCZE 2011R.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV-32/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmienionej Uchwałą Nr V-51/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz.344 oraz poz.347) przeprowadzono w II półroczu 2011r. otwarty nabór ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2011r. wyniosła:

- popularyzacja piłki siatkowej – do 5.668,00 zł.  

- popularyzacja piłki nożnej – do 21.907,00 zł.

 

Razem - 27.575,00 zł.

Burmistrz Gminy Baborów w dniu 01 sierpnia 2011r. ogłosił otwarty nabór ofert na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie Gminy Baborów. Do dnia 18 sierpnia 2011r. wpłynęło 5 ofert.

W oparciu o kryteria zawarte w Ogłoszeniu przyznano dofinansowanie niżej wymienionym klubom:

 

KLUB SPORTOWY

Zakres dotacji

Kwota dotacji

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
w Baborowie

popularyzacji piłki siatkowej dzieci i młodzieży

5.668,00 zł.

Miejsko Gminny Klub Sportowy Cukrownik w Baborowie

popularyzacji piłki nożnej

8.968,00 zł.

 

Ludowy Zespół Sportowy Sokół Boguchwałów

popularyzacji piłki nożnej

4.780,00 zł.

Ludowy Zespół Sportowy Piast Raków

popularyzacji piłki nożnej

6.596,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy Babice

popularyzacji piłki nożnej

1.560,00 zł.

 

Ogółem

27.572,00 zł.

 

Zgodnie z zapisem w treści umów, kluby zobowiązane zostały do złożenia sprawozdań końcowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadań wyszczególnionych w umowach, które przedstawiają się następująco:

 

KLUB SPORTOWY

KWOTA DOTACJI

INFORMACJE O ROZLICZENIU DOTACJI

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

w Baborowie

5.668,00 zł.

 • sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

 • dotacja prawidłowo rozliczona.

Miejsko Gminny Klub Sportowy Cukrownik

w Baborowie

8.968,00 zł.

 

 • sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

 • dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Zespół Sportowy Sokół Boguchwałów

4.780,00 zł.

 • sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

 • dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Zespół Sportowy Piast Raków

6.596,00 zł.

 • sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

 • rozliczenie dotacji zgodne z załączonymi dokumentami finansowymi;

 • dotacja prawidłowo rozliczona.

Ludowy Klub Sportowy

Babice

1.560,00 zł.

 • sprawozdanie końcowe złożone w terminie;

 • zwrot dotacji w kwocie 784,50 zł

 

Szczegółowe sprawozdania poszczególnych klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

 PDFSprawozdanie Ludowy Zespół Sportowy Piast Raków II półrocze 2011.pdf

PDFSprawozdanie Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA w Baborowie II półrocze 2011.pdf

PDFSprawozdanie Miejsko Gminny Klub Sportowy Cukrownik w Baborowie II półrocze 2011.pdf

PDFSprawozdanie Ludowy Zespół Sportowy Sokół Boguchwałów II półrocze 2011.pdf

PDFSprawozdanie Ludowy Klub Sportowy Babice II półrocze 2011.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Pruszowski
Data wytworzenia: 2012-03-14