Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że w terminie przewidzianym do składania uwag i opinii (15 grudnia 2011 roku) do zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Baborów projektu rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na 2012 rok nie została zgłoszona żadna pisemna uwaga lub opinia, w związku z czym uważa się, że przedłożony projekt spełnił wymogi określone w uchwale Nr XXXIX-288/10 z dnia 4 listopada 2010 roku dotyczącej sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.

 
Elżbieta Kielska

                                                                                                                 Burmistrz Gminy Baborów 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy Agnieszka Kania - Kała
Data wytworzenia: 2011-12-16