Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok


Burmistrz Gminy Baborów informuje, że w terminie przewidzianym do składania uwag i opinii (28 grudnia 2010 roku) do zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Baborów projektu rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na 2011 rok nie została zgłoszona żadna pisemna uwaga lub opinia, w związku z czym uważa się, że przedłożony projekt spełnił wymogi określone w uchwale Nr XXXIX-288/10 z dnia 4 listopada 2010 roku dotyczącej sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kozyra
Data wytworzenia: 2010-12-29

 

Metryczka
  • opublikowano:
    29-12-2010 23:35
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl