Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE

Burmistrz Gminy Baborów informuje,

że w terminie przewidzianym do składania uwag i opinii (6 listopada 2012 roku) do zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Baborów projektu „Wieloletniego  programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na lata 2013-2014” nie została zgłoszona żadna pisemna uwaga lub opinia, w związku z czym uważa się, że przedłożony projekt spełnił wymogi określone w uchwale Nr XXXIX-288/10 z dnia 4 listopada 2010 roku dotyczącej sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.nowa podstrona, dodana 2012-11-18
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania-Kała
Data wytworzenia: 2012-11-18
Metryczka
  • opublikowano:
    18-11-2012 15:42
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl