Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie :

Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu w dniu 28 grudnia 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2013 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokość dotacji – 80.100 zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielenie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadania w kwocie 80.100 zł.



                                      BURMISTRZ
                                      GMINY  BABORÓW
                                mgr Elżbieta Kielska



  DOCCaritas - komisja konkursowa - protokół- Caritas 2013.doc

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Gminy Baborów
Data wytworzenia: 202-01-03
Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2013 08:16
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl