Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej,
 w  zakresie: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Głubczycach  na realizację w/w zadania w 2012 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokości dotacji – 1 300  zł. Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielnie Polskiemu Związkowi Niewidomych – Zarząd Koła
w Głubczycach  dotacji na realizację zadnia w kwocie 1 300 zł.
                                                                                  

 

                                                                  BURMISTRZ GMINY BABORÓW

                                                                                                      Elżbieta Kielska

 
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania - Kała
Data wytworzenia: 2012-07-02