Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

w  zakresie: 
Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 10 styczna 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2012 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokości dotacji - 80.100 zł.
Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielnie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadnia w kwocie 80.100 zł.                            BURMISTRZ GMINY BABORÓW
                                        Elżbieta Kielska 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania Kała
Data wytworzenia: 2012-01-21