Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów


Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z póź. zm.)


Jednostka odpowiedzialna
 


Ochrona Środowiska pokój nr 6 tel. 0774036979

Stanowisko

Podinspektor Magdalena Świerczak

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


pobierz wniosek


Termin załatwienia sprawy
 


do 1 miesiąca (konieczność dokonania wizji lokalnej)


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia