Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów


Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z póź. zm.)


Jednostka odpowiedzialna
 


Ochrona Środowiska pokój nr 6 tel. 0774036979

Stanowisko

Podinspektor Magdalena Świerczak

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


pobierz wniosek


Termin załatwienia sprawy
 


do 1 miesiąca (konieczność dokonania wizji lokalnej)


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 
 

 

 

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-08-2003 15:06
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 18-02-2015 12:30
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3327
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/1027/1181/zezwolenie-na-wyciecie-drzew-i-krzewow.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 06-08-2003 15:06
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 18-02-2015 12:30
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3327
 • Link do strony: http://bip.baborow.pl/1027/1181/zezwolenie-na-wyciecie-drzew-i-krzewow.html
 • Data publikacji: 06-08-2003 15:06 przez: Administrator BIP BIP
 • Modyfikował: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Baborowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3327
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-02-2015, godz. 12:30:51
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  25-11-2013, godz. 14:05:26
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  25-11-2013, godz. 14:03:45
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  30-10-2013, godz. 11:36:23
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  12-02-2013, godz. 14:22:07
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  12-02-2013, godz. 14:21:33
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  12-02-2013, godz. 14:20:16
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  12-02-2013, godz. 14:20:02
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  12-02-2013, godz. 14:19:00
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  21-01-2007, godz. 20:43:21
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-08-2003, godz. 13:28:25
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  07-08-2003, godz. 13:26:00
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
 •  
  06-08-2003, godz. 15:06:52
  Modyfikacja strony przez: Administrator BIP BIP
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl