Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów


Podstawa prawna:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z póź. zm.)


Jednostka odpowiedzialna
 


Ochrona Środowiska pokój nr 6 tel. 0774036979

Stanowisko

Podinspektor Magdalena Świerczak

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


pobierz wniosek


Termin załatwienia sprawy
 


do 1 miesiąca (konieczność dokonania wizji lokalnej)


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy
w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-08-2003
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  06-08-2003 15:06
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  18-02-2015 12:30
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Baborowie
  odwiedzin: 4097
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl