Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

Podstawa prawna:

art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)


Jednostka odpowiedzialna


Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 17 tel.  0774036935 0774036934

Stanowisko

podinspektor Ramona Kowalska

Wymagane dokumenty:

wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego


pobierz plik

wniosek o wydanie warunków na zajęcie pasa drogowego


pobierz plik


ZAŁĄCZNIKI


projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie. W/w projekty powinny być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Głubczycach oraz Komendę Powiatową Policji w Głubczycach
 


Opłaty


1.Opłata skarbowa:

-      - za wniosek              5,00zł

-      - za każdy załącznik    0,50zł

-      - za zezwolenie         76,00zł
(zwolnienie w przypadku wykonywania przyłączy do budynków mieszkalnych oraz w przypadku przedsiębiorstw)


2. Opłaty zgodnie z uchwałą nr XII-105/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek  opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie i ochrona dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. Nr 37, 1076 i Nr 50, poz. 1392)
 


Termin załatwienia sprawy


 wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem – odpowiedź ok. 14 dni

zajmujący pas drogowy po otrzymaniu ww opinii jest zobowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa przedstawić ww załączniki – odpowiedź ok. 14 dni


Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pok.nr 13.) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi:


podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy

w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela

w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

DOCwniosek-o-wydanie-warunkow-zajecia-pasa-drogowego.doc

DOCwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego.doc