Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Podstawa prawna:


ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej  (Dz. U.  Nr101 poz. 1178 z późn. zmianami)
 


Jednostka odpowiedzialna


Referat Spraw Obywatelskich - USC, stanowisko ds. działalności   gospodarczej, ochrony ppoż. obrony cywilnej,
 


Stanowisko

 Inspektor Władysław Janowicz

Wymagane dokumenty:

wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

ZAŁĄCZNIKI

 

Opłaty

 opłata stała w wysokości 100,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:

 do 14 dni,


Tryb odwoławczy:


odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie  14  dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wpisu.  
 

OPŁATA SKARBOWA:

od odwołania 5,00 zł. + po 0,50 . od każdego załącznika,

uwagi:

 ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy

 

 

JPEGporadnik petenta gosp.jpeg

GIFWord.gif