Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
 
W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miejskim w Baborowie:

1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:

·        poniedziałek od 7:30 do 17:00,

·        wtorek od 7:30 do 15:30,

·        środa od 7:30 do 15:30,

·        czwartek od 7:30 do 15:30,

·        piątek od 7:30 do 14:00.

2.  Za pomocą faksu – numer 077 4036928.

3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:  .

Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej:  www.epuap.gov.pl/wps/portal.

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Baborowie (np. e-mail, faks) na co najmniej  trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej (np. fax.), osobiście - w Sekretariacie Urzędu lub w wersji elektronicznej.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą  niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.


 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania-Kała
Data wytworzenia: 2012-05-30

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  30-05-2012 13:56
  przez: Administrator BIP BIP
 • zmodyfikowano:
  06-02-2013 13:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Baborowie
  odwiedzin: 7394
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl